Mazda 3 Sportkombi

KÜLSŐMEGJELENÉSD E S I G N

AZ UTA­ZÁ­SOK
BE­FE­JE­ZÉ­SE A LEG­NE­HE­ZEBB

A Mazda6 Sportkombi könnyedén teljesít bármilyen kihívást. A legfejlettebb Skyactiv Technológiamegtervezésével elmélyítettük és új szintre emeltük a vezető és az autó közötti Jinba Ittai-kapcsolatot. Az új motortechnológia gyorsabban reagál a vezető minden mozdulatára, üdítően jól kezelhető és kormányozható, miközben minden eddiginél nyugodtabb és kényelmesebb utazást biztosít.
mazda-6-sportkombi

ÖRÖM­TE­LI AU­TÓ­ZÁS
KI­MA­GAS­LÓ KÉ­NYE­LEM­BEN

A Mazda6 Sportkombi ragyogóan és elegánsan teljesít minden szerepkörben, remekül illik az aktív és igényes életmódhoz. A KODO: A mozgás lelke formanyelvvel, következő generációs technológiával és új, luxuskivitelű utastérrel rendelkező Sportkombi tágas, a körülményekhez rugalmasan alkalmazkodik, és minden feladatot könnyedén végez el. Az utazások és hétvégi kirándulások a családdal, barátokkal kényelmessé és minden szempontból örömtelivé válnak, különösen az első ülések szellőztetésének köszönhetően. A figyelemfelkeltő stílust érettebbé fejlesztettük, életre keltettük új, élénk, egyedi színeinket, a Soul Red Crystalt és a Machine szürke metált.

Teljesítmény

0

LE

Csomagtér

0

Liter

Fogyasztás

0

l/100km

CO2

0

g/km

FELSZERELTSÉGISZINTEK

Challenge
KÜLSŐ

 • Felpattanó motorháztető
 • Ablaktörlőbe épített szélvédőmosó
 • Központi zár
 • Színre fújt külső tükrök
 • Ködzáró fény
 • Ablaktörlő jégtelenítő Esőérzékelő
 • 17"-os könnyűfém keréktárcsák, 225/55 R17

BELSŐ
 • i-STOP
 • Fényérzékelő
 • Bőr kormánykerék, fűthető
 • Automatikusan sötétedő belső visszapillantó tükör
 • Elektromos ablakok elöl/hátul
 • Fekete szövet
BIZTONSÁG
 • 3 pontos biztonsági övek
 • Adaptív tempomat teljes megállás funkcióval (MRCC)
 • Intelligens fékrásegítés (SBS)
 • Tábla felismerő rendszer (csak navival)
 • Dinamikus menetstabilizátor (DSC)
 • Defektjavító készlet
 • Légzsákok elöl
 • Indításgátló
 • Keréknyomás ellenörző rendszer
 • Gyalogosvédelem
 • Auto Hold gomb
 • Biztonsági övre figyelmeztető lámpa
 • Elektromos kézifék
 • Városi vészfék asszisztens elöl (SCBS-F)
 • Oldal és függönylégzsákok elöl Holttérfigyelő rendszer (BSM)
KAPCSOLÓDÁS ÉS SZÓRAKOZTATÁS
 • 8"-os színes kijelző, HMI vezérlő, Bluetooth,
 • AM/FM/DAB rádió, CD/MP3 lejátszás, BOSE hangrendszer 11 hangszóró
 • Projektoros HUD
Attraction
KAPCSOLÓDÁS ÉS SZÓRAKOZÁS
 • 8"-os szí­nes ki­jel­ző, HMI ve­zér­lő, Blu­e­to­oth, AM/FM/DAB rá­dió, CD/MP3 le­ját­szás, BOSE hang­rend­szer 11 hang­szó­ró
 • Pro­jekt­o­ros HUD

KÜLSŐ
 • Fel­pat­ta­nó mo­tor­ház­te­tő
 • Ab­lak­tör­lő­be épí­tett szél­vé­dő­mo­só
 • Köz­pon­ti zár
 • Szín­re fújt kül­ső tük­rök
 • Köd­zá­ró fény
 • Ab­lak­tör­lő jég­te­le­ní­tő
 • Eső­ér­zé­ke­lő

BELSŐ
 • i-STOP
 • Fény­ér­zé­ke­lő
 • Bőr kor­mány­ke­rék, fűt­he­tő
 • Au­to­ma­ti­ku­san sö­té­te­dő bel­ső vissza­pil­lan­tó tü­kör
 • Elekt­ro­mos ab­la­kok elöl/há­tul

BIZTONSÁG
 • 3 pon­tos biz­ton­sá­gi övek
 • In­tel­li­gens fék­rá­se­gí­tés (SBS)
 • Táb­la fel­is­me­rő rend­szer (csak na­vi­val)
 • Di­na­mi­kus me­net­sta­bi­li­zá­tor (DSC)
 • De­fekt­ja­ví­tó kész­let
 • Lég­zsá­kok elöl
 • In­dí­tás­gát­ló
 • Ke­rék­nyo­más el­le­nör­ző rend­szer
 • Gya­lo­gos­vé­de­lem
 • Auto Hold gomb
 • Biz­ton­sá­gi övre fi­gyel­mez­te­tő lám­pa
 • Elekt­ro­mos ké­zi­fék
 • Vá­ro­si vész­fék asszisz­tens elöl (SCBS-F)
 • Ol­dal és füg­göny­lég­zsá­kok elöl
 • Adap­tív tem­po­mat (MRCC)
 • Holt­tér­fi­gye­lő rend­szer (BSM)
Revolution
KAPCSOLÓDÁS ÉS SZÓRAKOZÁS
 • 8"-os szí­nes ki­jel­ző, HMI ve­zér­lő, Blu­e­to­oth, AM/FM rá­dió, CD/MP3 le­ját­szás, 4 hang­szó­ró
 • Pro­jekt­o­ros HUD

KÜLSŐ
 • Fel­pat­ta­nó mo­tor­ház­te­tő
 • Ab­lak­tör­lő­be épí­tett szél­vé­dő­mo­só
 • Szín­re fújt kül­ső tük­rök
 • Köd­zá­ró fény
 • Adap­tív LED fény­szó­ró rend­szer (ALH), LED nap­pa­li fénnyel
 • Ab­lak­tör­lő jég­te­le­ní­tő
 • Eső­ér­zé­ke­lő
 • In­tel­li­gens kulcs nél­kü­li nyi­tá­si rend­szer

BELSŐ
 • 7"-os TFT ki­jel­ző
 • i-STOP
 • Fény­ér­zé­ke­lő
 • Au­to­ma­ti­ku­san sö­té­te­dő bel­ső vissza­pil­lan­tó tü­kör
 • Elekt­ro­mos ab­la­kok elöl/há­tul

BIZTONSÁg
 • 3 pon­tos biz­ton­sá­gi övek
 • Adap­tív tem­po­mat tel­jes meg­ál­lás funk­ci­ó­val (MRCC)
 • In­tel­li­gens fék­rá­se­gí­tés (SBS)
 • Táb­la fel­is­me­rő rend­szer (csak na­vi­val)
 • Di­na­mi­kus me­net­sta­bi­li­zá­tor (DSC)
 • Vá­ro­si vész­fék asszisz­tens elöl és há­tul (SCBS-F, SCBS-R)
 • De­fekt­ja­ví­tó kész­let
 • Lég­zsá­kok elöl
 • In­dí­tás­gát­ló
 • Fá­radt­ság fi­gye­lő rend­szer (DAA)
 • Ke­rék­nyo­más el­le­nör­ző rend­szer
 • Gya­lo­gos­vé­de­lem
 • Sáv­tar­tó au­to­ma­ti­ka LKA
 • Auto Hold gomb
 • Bizton­sá­gi övre fi­gyel­mez­te­tő lám­pa
 • Elekt­ro­mos ké­zi­fék
 • Ol­dal és füg­göny­lég­zsá­kok elöl
 • Holt­tér­fi­gye­lő rend­szer (BSM)
Revolution Top
KAPCSOLÓDÁS ÉS SZÓRAKOZÁS
 • 8"-os szí­nes ki­jel­ző, HMI ve­zér­lő, Blu­e­to­oth, AM/FM rá­dió, CD/MP3 le­ját­szás, 4 hang­szó­ró
 • Pro­jekt­o­ros HUD

KÜLSŐ
 • Fel­pat­ta­nó mo­tor­ház­te­tő
 • Ab­lak­tör­lő­be épí­tett szél­vé­dő­mo­só
 • Szín­re fújt kül­ső tük­rök
 • Köd­zá­ró fény
 • Adap­tív LED fény­szó­ró rend­szer (ALH), LED nap­pa­li fénnyel
 • Ab­lak­tör­lő jég­te­le­ní­tő
 • Eső­ér­zé­ke­lő
 • In­tel­li­gens kulcs nél­kü­li nyi­tá­si rend­szer

BELSŐ
 • 7"-os TFT ki­jel­ző
 • i-STOP
 • Fény­ér­zé­ke­lő
 • Au­to­ma­ti­ku­san sö­té­te­dő bel­ső vissza­pil­lan­tó tü­kör
 • Ülés hű­tés
 • Elekt­ro­mos ab­la­kok elöl/há­tul

BIZTONSÁG
 • 3 pon­tos biz­ton­sá­gi övek
 • Adap­tív tem­po­mat tel­jes meg­ál­lás funk­ci­ó­val (MRCC)
 • In­tel­li­gens fék­rá­se­gí­tés (SBS)
 • Táb­la fel­is­me­rő rend­szer (csak na­vi­val)
 • Di­na­mi­kus me­net­sta­bi­li­zá­tor (DSC)
 • Vá­ro­si vész­fék asszisz­tens elöl és há­tul (SCBS-F, SCBS-R)
 • De­fekt­ja­ví­tó kész­let
 • Légsá­kok elöl
 • In­dí­tás­gát­ló
 • Fá­radt­ság fi­gye­lő rend­szer (DAA)
 • Ke­rék­nyo­más el­le­nör­ző rend­szer
 • Gya­lo­gos­vé­de­lem
 • Sáv­tar­tó au­to­ma­ti­ka LKA
 • Auto Hold gomb
 • Biz­ton­sá­gi övre fi­gyel­mez­te­tő lám­pa
 • Elekt­ro­mos ké­zi­fék
 • Ol­dal és füg­göny­lég­zsá­kok elöl
 • Holt­tér­fi­gye­lő rend­szer (BSM)
Takumi Plus
KAPCSOLÓDÁS ÉS SZÓRAKOZÁS
 • 8"-os szí­nes ki­jel­ző, HMI ve­zér­lő, Blu­e­to­oth, AM/FM rá­dió, CD/MP3 le­ját­szás, 4 hang­szó­ró
 • Pro­jekt­o­ros HUD

KÜLSŐ
 • Fel­pat­ta­nó mo­tor­ház­te­tő
 • Ab­lak­tör­lő­be épí­tett szél­vé­dő­mo­só
 • Szín­re fújt kül­ső tük­rök
 • Köd­zá­ró fény
 • Adap­tív LED fény­szó­ró rend­szer (ALH), LED nap­pa­li fénnyel
 • Ab­lak­tör­lő jég­te­le­ní­tő
 • Eső­ér­zé­ke­lő
 • In­tel­li­gens kulcs nél­kü­li nyi­tá­si rend­szer
 • 19"-os könnyűfém keréktárcsák, 225/45 R19 92W, fényes szürke színben (6G1)

BELSŐ
 • 7"-os TFT ki­jel­ző
 • i-STOP
 • Fény­ér­zé­ke­lő
 • Ezüst szí­nű kesz­tyű­tar­tó gomb
 • Ülés hű­tés
 • Elekt­ro­mos ab­la­kok elöl/há­tul
 • Barna bőr ülések

BIZTONSÁG
 • 3 pon­tos biz­ton­sá­gi övek
 • Adap­tív tem­po­mat tel­jes meg­ál­lás funk­ci­ó­val (MRCC)
 • In­tel­li­gens fék­rá­se­gí­tés (SBS)
 • Táb­la fel­is­me­rő rend­szer (csak na­vi­val)
 • Di­na­mi­kus me­net­sta­bi­li­zá­tor (DSC)
 • Vá­ro­si vész­fék asszisz­tens elöl és há­tul (SCBS-F, SCBS-R)
 • De­fekt­ja­ví­tó kész­let
 • Légsá­kok elöl
 • In­dí­tás­gát­ló
 • Fá­radt­ság fi­gye­lő rend­szer (DAA)
 • Ke­rék­nyo­más el­le­nör­ző rend­szer
 • Gya­lo­gos­vé­de­lem
 • Sáv­tar­tó au­to­ma­ti­ka LKA
 • Auto Hold gomb
 • Biz­ton­sá­gi övre fi­gyel­mez­te­tő lám­pa
 • Elekt­ro­mos ké­zi­fék
 • Ol­dal és füg­göny­lég­zsá­kok elöl
 • Holt­tér­fi­gye­lő rend­szer (BSM)

BELSŐDESIGN

mazda-6-sportkombi

A MINŐSÉG MAGASABB SZINTJE

A Mazda6 Sportkombi minden egyes részét gondosan terveztük meg és készítettük el annak érdekében, hogy a vezető és az utasok is a lehető legnagyobb kényelemben részesüljenek. A kiválasztott anyagok, mint amilyen az ajtókon alkalmazott selyemfényű króm kárpit és japán sen fa*, tovább fokozzák a barátságosan pompás benyomást.

FELSZERELTSÉGMOTORVÁLASZTÉK

mazda-6-sportkombi

JINBA ITTAI

Mazda6 Sportkombi dizájnjának meglévő minőségét komoly fejlesztésekkel ötvöztük a még örömtelibb, kényelmesebb és elegánsabb autózás érdekében. Mérnökeink minden egyes alkatrészt áttanulmányoztak, hogy az utasok minden ízében legalább annyira élvezzék az utat, mint a vezető. Legújabb SKYACTIVmotorjaink technológiájának hála, az autó álló helyzetből késlekedés nélkül, simán és fürgén indul el, így pontosan irányítható.  A gyorsulás optimalizálásával a gázpedál legkisebb nyomása is érzékelhető, a teljesítmény precízen a vezető szándéka szerint változik, ami tovább fokozza az autó és utasai közti Jinba Ittai kapcsolat élvezetét.

TECHNOLÓGIAOKOSTÁRS

mazda-6-sportkombi

i-ACTIVSENSE

Innovatív i-ACTIVSENSE technológiáink teljes körű védelmet nyújtanak a nem látható veszélyekkel és kockázatokkal szemben. Akár sűrű forgalomban, hosszú, egyenes úton vagy éjszakai úton vezet, rendszereink zökkenőmentesen működnek együtt a biztonság érdekében, így a vezetés maximális örömet nyújthat.

RÉSZLETEKBIZTONSÁG

mazda-6-sedan

SZÉLVÉDŐRE
KIVETÍTETT
AKTÍV KIJELZŐ

Az utazás során nem szerencsés, ha valami megzavarja a vezető figyelmét. Legújabb aktív kijelzőnk közvetlenül a szélvédőre vetíti a járművel és az úttal kapcsolatos információkat. A vezető egy pillantással áttekintheti a vezetési körülményeket, többek között a részletes (turn-by-turn)navigációs utasításokat és sebességhatárokat, valamint az autó lényeges információit.

GALÉRIAKÉPEKDESIGN

VIDEÓ

ÍRJON NEKÜNK!

CNMA-59266806