Mazda 3 Sedan

KÜLSŐMEGJELENÉSD E S I G N

KI­DOL­GO­ZOTT
MI­NŐ­SÉG, BE­LÜL ÉS KÍ­VÜL

A vadonatúj Mazda3 szedán eleganciája és a letisztultsága rabul ejti Önt. Karcsú, kidolgozott karosszériát hoztunk létre, amelynek határozott, tiszta stílusát a Kodo formanyelv és a fejlett Skyactiv technológiáksegítségével alakítottuk ki.
mazda-3-sedan

SZEN­VE­DÉLLYEL TER­VEZ­VE

Tervezőinket és szakértőinket a szépség végső formájának megtalálása iránt érzett szenvedély hajtja előre. Kézzel formált agyagmodelleket készítenek, hogy megtalálják azokat a formákat, alakokat és textúrákat, amelyek szépséget hoznak az életbe. Ez az autó minden részletében úgy van kialakítva, hogy hasson az érzékekre. A vadonatúj Mazda3-ban az autózás öröme az érzelmek világába tett utazásról szól.

Teljesítmény

0

LE

Csomagtér

0

Liter

Fogyasztás

0

l/100km

CO2

0

g/km

FELSZERELTSÉGISZINTEK

Core
A 16”-os könnyűfém keréktárcsák, az innovatív LED-es fényszórók és a fejlett i-Activsense biztonság az intelligens városi fékrásegítő (SCBS) rendszerrel biztosítja az agilis vezetést és azt, hogy az autózás örömteli legyen.
 • 16"-os künnyűfém keréktárcsák, 205/60 R16 92V, ezüst színben
 • fekete szövet
 • 8,8"-os ki­jel­ző, HMI ve­zér­lő
 • Ab­lak­tör­lő­be épí­tett szél­vé­dő­mo­só
 • AM/FM rá­dió, 8 hang­szó­ró
 • Au­to­ma­ti­kus aj­tó­zár
 • Bőr kor­mány­ke­rék
 • Bőr vál­tó­kar­gomb
 • E-Call rend­szer
 • El­et­ro­mo­san be­hajt­ha­tó, fű­tött kül­ső tük­rök
 • Fe­ke­te szö­vet ülés, ma­nu­á­lis ál­lí­tás, kö­zép­ső kar­tá­masz 2 po­hár­tar­tó­val há­tul
 • Holt­tér­fi­gye­lő rend­szer (BSM) hát­só ke­reszt­irá­nyú for­ga­lom fi­gye­lő­vel (RCTA)
 • Kö­zép­ső kar­tá­masz elöl
 • Köz­pont­i­zár táv­irá­nyí­tó­val
 • Ma­nu­á­lis klí­ma
 • Par­ko­ló­ra­dar há­tul
 • Pro­jekt­o­ros HUD
 • Táb­la­fel­is­me­rő ren­szer (TSR) csak na­vi­val
 • Tem­po­mat
 • Vá­ro­si vész­fék asszisz­tens (SCBS)
 • Vész­fék asszisz­tens (SBS)
 • AM/FM rá­dió, 8 hang­szó­ró
 • Blu­e­to­oth, USB, AUX
 • MZD Con­nect
 • Na­vi­gá­ció
BELSŐ
 • Kö­zép­ső kar­tá­masz elöl
 • 8,8"-os ki­jel­ző, HMI ve­zér­lő
 • Ma­nu­á­lis klí­ma
 • In­dí­tás­gát­ló
 • Elekt­ro­mos ab­la­kok elöl/há­tul
 • Mo­tor­in­dí­tó gomb
 • Bőr kor­mány­ke­rék
 • Pro­jekt­o­ros HUD
 • Bőr vál­tó­kar­gomb
BIZTONSÁG
 • Lég­zsá­kok elöl
 • Ke­rék­nyo­más el­le­nör­ző rend­szer
 • Ri­asz­tó
 • Tem­po­mat
 • Vá­ro­si vész­fék asszisz­tens (SCBS)
 • Au­to­ma­ti­kus aj­tó­zár
 • Táb­la­fel­is­me­rő ren­szer (TSR) csak na­vi­val
 • Elekt­ro­mos ké­zi­fék
 • Emel­ke­dőn el­in­du­lást se­gí­tő rend­szer (HHA)
 • E-Call rend­szer
 • Auto Hold gomb
 • Holt­tér­fi­gye­lő rend­szer (BSM) hát­só ke­reszt­irá­nyú for­ga­lom fi­gye­lő­vel (RCTA)
 • Fá­radt­ság fi­gye­lő rend­szer (DAA+)
 • Adap­tív tem­po­mat (MRCC)
 • Térd­lég­zsák, ve­ze­tő ol­da­lon
 • Di­na­mi­kus me­net­sta­bi­li­zá­tor (DSC)
 • Vész­fék asszisz­tens (SBS)
 • Tá­vol­ság és se­bes­ség ki­jel­ző
KÜLSŐ
 • LED fény­szó­rók, au­to­ma­ti­kus ál­lí­tás­sal
 • El­et­ro­mo­san be­hajt­ha­tó, fű­tött kül­ső tük­rök
 • Köz­pont­i­zár táv­irá­nyí­tó­val
 • LED fény­szó­rók, au­to­ma­ti­kus ál­lí­tás­sal, adap­tív funk­ci­ó­val, mo­só­val, LED nap­pa­li fény
 • Ab­lak­tör­lő­be épí­tett szél­vé­dő­mo­só
 • Köd­zá­ró fény
 • Par­ko­ló­ra­dar há­tul
 • Szín­re fújt kül­ső tük­rök
 • De­fekt­ja­ví­tó kész­let
Plus
A városi vezetéshez tökéletesek a stílusos, 18”-os könnyűfém keréktárcsák, a finoman kidolgozott részletekkel teli belső tér, az intelligens, kulcs nélküli autónyitással pedig időt takaríthat meg a be- és kiszálláskor.
 • 18"-os könnyűfém keréktárcsák, 215/45 R18 89W, szürke színben
 • fekete szövet
 • 8,8"-os ki­jel­ző, HMI ve­zér­lő
 • Ab­lak­tör­lő jég­te­le­ní­tő
 • Ab­lak­tör­lő­be épí­tett szél­vé­dő­mo­só
 • Au­to­ma­ta klí­ma
 • Au­to­ma­ti­ku­san sö­té­te­dő kül­ső vissza­pil­lan­tó tü­kör
 • Au­to­ma­ti­kus aj­tó­zár
 • Bőr vál­tó­kar­gomb
 • E-Call rend­szer
 • El­et­ro­mo­san be­hajt­ha­tó, fű­tött kül­ső tük­rök
 • Fá­radt­ság fi­gye­lő rend­szer (DAA+)
 • Holt­tér­fi­gye­lő rend­szer (BSM) hát­só ke­reszt­irá­nyú for­ga­lom fi­gye­lő­vel (RCTA)
 • In­tel­li­gens kulcs nél­kü­li nyi­tá­si rend­szer
 • Kö­zép­ső kar­tá­masz elöl
 • Par­ko­ló­ra­dar elöl és há­tul
 • Pro­jekt­o­ros HUD
 • Ri­asz­tó
 • Tá­vol­ság és se­bes­ség ki­jel­ző
 • Táb­la­fel­is­me­rő ren­szer (TSR) csak na­vi­val
 • Tem­po­mat
 • To­la­tó­ka­me­ra
 • Vá­ro­si vész­fék asszisz­tens (SCBS)
 • Vész­fék asszisz­tens (SBS)
 • AM/FM rá­dió, 8 hang­szó­ró
 • Blu­e­to­oth, USB, AUX
 • MZD Con­nect
 • Na­vi­gá­ció
BELSŐ
 • Kö­zép­ső kar­tá­masz elöl
 • 8,8"-os ki­jel­ző, HMI ve­zér­lő
 • Au­to­ma­ta klí­ma
 • In­dí­tás­gát­ló
 • Elekt­ro­mos ab­la­kok elöl/há­tul
 • Mo­tor­in­dí­tó gomb
 • Pro­jekt­o­ros HUD
 • Bőr kor­mány­ke­rék, fűt­he­tő
 • Au­to­ma­ti­ku­san sö­té­te­dő bel­ső vissza­pil­lan­tó tü­kör
 • Bőr vál­tó­kar­gomb
BIZTONSÁG
 • Lég­zsá­kok elöl
 • Ke­rék­nyo­más el­le­nör­ző rend­szer
 • Ri­asz­tó
 • Tem­po­mat
 • Vá­ro­si vész­fék asszisz­tens (SCBS)
 • Au­to­ma­ti­kus aj­tó­zár
 • Táb­la­fel­is­me­rő ren­szer (TSR) csak na­vi­val
 • Elekt­ro­mos ké­zi­fék
 • Emel­ke­dőn el­in­du­lást se­gí­tő rend­szer (HHA)
 • E-Call rend­szer
 • Auto Hold gomb
 • Holt­tér­fi­gye­lő rend­szer (BSM) hát­só ke­reszt­irá­nyú for­ga­lom fi­gye­lő­vel (RCTA)
 • Fá­radt­ság fi­gye­lő rend­szer (DAA+)
 • Adap­tív tem­po­mat (MRCC)
 • Térd­lég­zsák, ve­ze­tő ol­da­lon
 • Di­na­mi­kus me­net­sta­bi­li­zá­tor (DSC)
 • Vész­fék asszisz­tens (SBS)
 • To­la­tó­ka­me­ra
 • Tá­vol­ság és se­bes­ség ki­jel­ző
 • Par­ko­ló­ra­dar elöl és há­tul
KÜLSŐ
 • LED fény­szó­rók, au­to­ma­ti­kus ál­lí­tás­sal
 • Ab­lak­tör­lő jég­te­le­ní­tő
 • El­et­ro­mo­san be­hajt­ha­tó, fű­tött kül­ső tük­rök
 • LED fény­szó­rók, au­to­ma­ti­kus ál­lí­tás­sal, adap­tív funk­ci­ó­val, mo­só­val, LED nap­pa­li fény
 • Ab­lak­tör­lő­be épí­tett szél­vé­dő­mo­só
 • To­la­tó­ka­me­ra
 • Köd­zá­ró fény
 • Au­to­ma­ti­ku­san sö­té­te­dő kül­ső vissza­pil­lan­tó tü­kör
 • Szín­re fújt kül­ső tük­rök
 • De­fekt­ja­ví­tó kész­let

BELSŐDESIGN

mazda-3-sedan

KÉZZEL
KÉSZÍTETT,
EMBERKÖZPONTÚ
FÜLKE

Mazda vezető- és utasközpontú tágas belső tere tökéletes vezetési környezetet biztosít, és most továbbfejlesztett, bőrbetétes, kis méretű kapcsolókkal és légzsákborítással ellátott, ergonomikus kormánykerékkel rendelkezik. Lehetővé teszi a vezető számára a hangrendszer és a sebességszabályozó vezérlését, valamint a motor indítását követően gyorsan felmelegszik*, így keze a hideg téli napokon sem fog fázni.

FELSZERELTSÉGMOTORVÁLASZTÉK

mazda-3-sedan

A JÖVŐ MOTORJA

A Mazda innovatív és felelősségteljes motortechnológiájának köszönhetően bizalommal tekinthet a jövőbe. Motorjaink már megfelelnek az olyan szabványoknak is, mint például az EURO 6d-Temp, amely 2019-ben lép érvénybe. Ez a technológia alapfelszereltség minden autónkban.

TECHNOLÓGIAOKOSTÁRS

mazda-3-sedan

A HANG
LEG­TISZ­TÁBB FOR­MÁ­JA

A vadonatúj Mazda3-ban az utánozhatatlan hangélmény is a vezetés része. A Bose és a Mazda közös munkájuk során azt vizsgálták, hogyan kapcsolhatják össze a fizikai törvényeket az emberi érzésekkel, hogy a zene még intenzívebb élvezetét nyújthassák Önnek. Az autó szerves részét képező hangrendszerben optimálisan helyeztük el a hangszórókat, a hatásos mély hangokról pedig a BassMatch technológia gondoskodik.

RÉSZLETEKBIZTONSÁG

mazda-3-sedan

TÖ­KÉ­LE­TES
EGYEN­SÚLY­RA TER­VEZ­VE

Az egyensúly érzése vezetés közben éppen olyan fontos, mint séta közben: minden kormánymozdulat magabiztossággal tölti el a vezetőt. Szakértők bevonásával dolgoztunk azon, hogy a vadonatúj Mazda3 valóban szinte „a test kiterjesztésévé” váljon: ezt ergonomikus tervezéssel és a Skyactiv járműfelépítés használatával értük el, ami lehetővé teszi, hogy a gumiabroncsok, az ülések és futómű harmonikusan, a vezető igényeivel összehangolva működjenek.

GALÉRIAKÉPEKDESIGN

VIDEÓ

ÍRJON NEKÜNK!

CNMA-96562605