Mazda CX-5

KÜLSŐMEGJELENÉSD E S I G N

MA­GA­BIZ­TOS IRÁ­NYÍ­TÁS

A legújabb Skyactiv technológiát használó innovatív G-Vectoring Control Plus rendszerünket továbbfejlesztettük, így minden vezetési körülmények között stabilabb, és a kidolgozottabb futómű még simább autózást biztosít. A vezető és az autó közötti Jinba Ittai kapcsolat megnyugtató és kiszámítható irányíthatóságot biztosít, melynek köszönhetően tökéletesen uralhatja a járművet.
mazda-cx-5

AZ AU­TÓ­ZÁS
ÖRÖ­MÉ­NEK ÚJ DI­MEN­ZI­Ó­JA

A minőség és a részletek kidolgozottsága terén új szintet képviselő Mazda CX-5 közepes méretű SUV Önnek és utasainak egyenlő mértékben kínál luxust, teljesítményt és az autózás örömét. Az emberközpontú Skyactiv tervezés rendkívül sima vezetést biztosít a továbbfejlesztett KODO: A mozgás lelke formanyelvvel és a valódi fából és nappabőrből készült finom belső kialakítással párosítva.

Teljesítmény

0

LE

Csomagtér

0

Liter

Fogyasztás

0

l/100km

CO2

0

g/km

FELSZERELTSÉGISZINTEK

Emotion
Sebességszabályozó rendszer, intelligens fékrásegítő és teljesen LED fényszórók a kitűnő éjszakai látási viszonyokért. Már a Mazda CX-5 Emotion szintjén is rendkívül kényelmes a vezetés.
 • 17"-os acél keréktárcsa, 225/60 R17 102V, ezüst színben
 • Fekete szövet
 • 17"-os acél ke­rék­tár­csa, 225/60 R17 102V, ezüst szín­ben
 • Ál­lít­ha­tó se­bes­sé­gű ab­lak­tör­lők
 • AM/FM rá­dió, USB, AUX, 4 hang­szó­ró
 • Au­to­ma­ti­ku­san be­haj­ló kül­ső tük­rök
 • Fe­ke­te de­kor­pa­nel
 • Fe­ke­te szö­vet ülés, ve­ze­tő és utas ol­da­lon ma­gas­ság ál­lí­tás. 40/20/40 arány­ban dönt­he­tő hát­só ülés­tám­lák
 • Gya­lo­gos­vé­de­lem
 • Köz­pon­ti zár, táv­irá­nyí­tó­val
 • LED fény­szó­rók au­to­ma­ti­kus ál­lí­tás­sal, mo­só­val, ha­lo­gén nap­pa­li fény
 • Ma­nu­á­lis klí­ma
 • Mű­anyag kor­mány­ke­rék au­dio ve­zér­lő gom­bok­kal
 • Tem­po­mat
 • Vá­ro­si vész­fék asszisz­tens elöl (SCBS-F)
 • AM/FM rá­dió, USB, AUX, 4 hang­szó­ró
 • Köz­pon­ti zár, táv­irá­nyí­tó­val
KÜLSŐ
 • LED fény­szó­rók au­to­ma­ti­kus ál­lí­tás­sal, mo­só­val, ha­lo­gén nap­pa­li fény
 • Au­to­ma­ti­ku­san be­haj­ló kül­ső tük­rök
 • Szín­re fújt tük­rök
 • Ab­lak­tör­lő­be épí­tett szél­vé­dő­mo­só
BELSŐ
 • Mű­anyag kor­mány­ke­rék au­dio ve­zér­lő gom­bok­kal
 • Mo­tor­in­dí­tó gomb
 • Ma­nu­á­lis klí­ma
 • Fe­ke­te de­kor­pa­nel
 • Ál­lít­ha­tó se­bes­sé­gű ab­lak­tör­lők
 • In­dí­tás­gát­ló
 • Bőr ké­zi­fék­kar
 • 3 pon­tos biz­ton­sá­gi övek
 • Di­na­mi­kus me­net­sta­bi­li­zá­tor (DSC)
 • Tem­po­mat
BIZTONSÁG
 • Ol­dal és füg­göny­lég­zsá­kok elöl
 • Holt­tér­fi­gye­lő rend­szer (BSM) hát­só ke­reszt­irá­nyú for­ga­lom fi­gye­lő­vel (RCTA)
 • De­fekt­ja­ví­tó kész­let
 • Gya­lo­gos­vé­de­lem
 • Elekt­ro­mos ké­zi­fék
 • Emel­ke­dőn el­in­du­lást se­gí­tő rend­szer (HHA)
 • Vá­ro­si vész­fék asszisz­tens elöl (SCBS-F)
Challenge
Sötétített hátsó és hátsó-oldalsó ablakok, 17 hüvelykes könnyűfém keréktárcsák, automatikus légkondicionáló, MZD Connect információs és szórakoztató rendszer* érintőképernyővel és multimédia-vezérlővel.
 • 17"-os könnyűfém keréktárcsa, 225/55 R17 97V, ezüst színben
 • Fekete szövet
 • Au­to­ma­ta klí­ma
 • Au­to­ma­ti­ku­san be­haj­ló kül­ső tük­rök
 • Au­to­ma­ti­ku­san sö­té­te­dő bel­ső vissza­pil­lan­tó tü­kör
 • Bőr vál­tó­kar­gomb
 • Eső­ér­zé­ke­lő
 • Fény­ér­zé­ke­lő
 • Gya­lo­gos­vé­de­lem
 • Köz­pon­ti zár, táv­irá­nyí­tó­val
 • Sáv­tar­tó au­to­ma­ti­ka (LKA), tá­vol­sá­gi fény­szó­ró ve­zér­lés
 • Sö­té­tí­tett üveg a "B" osz­lop­tól
 • Tem­po­mat
 • 7"-os szí­nes ki­jel­ző, HMI ve­zér­lő, Blu­e­to­oth, AM/FM rá­dió, CD/MP3 le­ját­szás, 6 hang­szó­ró
KÜLSŐ
 • Köz­pon­ti zár, táv­irá­nyí­tó­val
 • LED fény­szó­rók au­to­ma­ti­kus ál­lí­tás­sal, mo­só­val, ha­lo­gén nap­pa­li fény
 • Sö­té­tí­tett üveg a "B" osz­lop­tól
 • Au­to­ma­ti­ku­san be­haj­ló kül­ső tük­rök
 • Szín­re fújt tük­rök
 • Eső­ér­zé­ke­lő
 • Ab­lak­tör­lő­be épí­tett szél­vé­dő­mo­só
BELSŐ
 • Mo­tor­in­dí­tó gomb
 • Fény­ér­zé­ke­lő
 • Au­to­ma­ti­ku­san sö­té­te­dő bel­ső vissza­pil­lan­tó tü­kör
 • Bőr vál­tó­kar­gomb
 • Au­to­ma­ta klí­ma
 • Bőr kor­mány­ke­rék au­dio és Blu­e­to­oth ve­zér­lő gom­bok­kal
 • Fe­ke­te de­kor­pa­nel
 • In­dí­tás­gát­ló
BIZTONSÁG
 • 3 pon­tos biz­ton­sá­gi övek
 • Di­na­mi­kus me­net­sta­bi­li­zá­tor (DSC)
 • Tem­po­mat
 • Ol­dal és füg­göny­lég­zsá­kok elöl
 • Holt­tér­fi­gye­lő rend­szer (BSM) hát­só ke­reszt­irá­nyú for­ga­lom fi­gye­lő­vel (RCTA)
 • De­fekt­ja­ví­tó kész­let
 • Gya­lo­gos­vé­de­lem
 • Sáv­tar­tó au­to­ma­ti­ka (LKA), tá­vol­sá­gi fény­szó­ró ve­zér­lés
 • Elekt­ro­mos ké­zi­fék
 • Emel­ke­dőn el­in­du­lást se­gí­tő rend­szer (HHA)
 • Vá­ro­si vész­fék asszisz­tens elöl (SCBS-F)
Revolution
Matrix LED-fényszórórendszer a tartósan vakításmentes távolsági fényszóróhoz, sportos, 19 hüvelykes könnyűfém keréktárcsák, elektromos hátsó ajtó, fejmagasságban lévő kijelző, navigációs rendszer és kiemelkedő minőségű Bose® Center Point® hangrendszer.
 • 19"-os könnyűfém keréktárcsák, 225/55 R19 99V, ezüst színben
 • Fekete szövet
 • 19"-os könnyű­fém ke­rék­tár­csák, 225/55 R19 99V, ezüst szín­ben
 • 360°-os ka­me­ra
 • 7"-os szí­nes ki­jel­ző, HMI ve­zér­lő, Blu­e­to­oth, AM/FM/DAB rá­dió, CD/MP3 le­ját­szás, BOSE hang­rend­szer 10 hang­szó­ró
 • 7"-os TFT ki­jel­ző
 • Ab­lak­tör­lő jég­te­le­ní­tés
 • Au­to­ma­ta klí­ma
 • Au­to­ma­ti­ku­san be­haj­ló kül­ső tük­rök
 • Au­to­ma­ti­ku­san be­haj­ló kül­ső tük­rök
 • Au­to­ma­ti­ku­san sö­té­te­dő bel­ső vissza­pil­lan­tó tü­kör
 • Bőr kor­mány­ke­rék, fűt­he­tő, au­dio és Blu­e­to­oth ve­zér­lő gom­bok­kal
 • Bőr vál­tó­kar­gomb
 • Elekt­ro­mos cso­mag­tér ajtó
 • Eső­ér­zé­ke­lő
 • Fá­radt­ság­fi­gye­lő rend­szer (DAA)
 • Fény­ér­zé­ke­lő
 • Gya­lo­gos­vé­de­lem
 • Holt­tér­fi­gye­lő rend­szer (BSM) hát­só ke­reszt­irá­nyú for­ga­lom fi­gye­lő­vel (RCTA)
 • HUD
 • In­tel­li­gens kulcs nél­kü­li nyi­tá­si rend­szer
 • LED fény­szó­rók au­to­ma­ti­kus ál­lí­tás­sal, mo­só­val, adap­tív funk­ci­ó­val (ALH), LED nap­pa­li fény
 • LED hát­só lám­pa
 • LED köd­fény­szó­rók
 • Par­ko­ló­ra­dar elöl és há­tul
 • Sáv­tar­tó au­to­ma­ti­ka (LKA)
 • Sö­té­tí­tett üveg a "B" osz­lop­tól
 • Szö­vet ülé­sek, fűt­he­tő és ma­gas­ság­ban ál­lít­ha­tó ülé­sek elöl, ve­ze­tő ol­da­lon de­rék­tá­masz. 40/20/40 arány­ban dönt­he­tő htásó ülés­tám­lák
 • Táb­la­fel­is­me­rő rend­szer (TSR), csak na­vi­gá­ci­ó­val
 • Tem­po­mat
 • Vá­ro­si vész­fék asszisz­tens elöl és há­tul (SCBS-F, SCBS-R)
 • 7"-os szí­nes ki­jel­ző, HMI ve­zér­lő, Blu­e­to­oth, AM/FM/DAB rá­dió, CD/MP3 le­ját­szás, BOSE hang­rend­szer 10 hang­szó­ró
KÜLSŐ
 • Par­ko­ló­ra­dar elöl és há­tul
 • 360°-os ka­me­ra
 • Ab­lak­tör­lő jég­te­le­ní­tés
 • Sö­té­tí­tett üveg a "B" osz­lop­tól
 • Au­to­ma­ti­ku­san be­haj­ló kül­ső tük­rök
 • Szín­re fújt tük­rök
 • In­tel­li­gens kulcs nél­kü­li nyi­tá­si rend­szer
 • Eső­ér­zé­ke­lő
 • Ab­lak­tör­lő­be épí­tett szél­vé­dő­mo­só
 • Elekt­ro­mos cso­mag­tér ajtó
 • LED köd­fény­szó­rók
 • LED hát­só lám­pa
 • LED fény­szó­rók au­to­ma­ti­kus ál­lí­tás­sal, mo­só­val, adap­tív funk­ci­ó­val (ALH), LED nap­pa­li fény
 • Au­to­ma­ti­ku­san be­haj­ló kül­ső tük­rök
 • BELSŐ
 • Mo­tor­in­dí­tó gomb
 • Fény­ér­zé­ke­lő
 • Au­to­ma­ti­ku­san sö­té­te­dő bel­ső vissza­pil­lan­tó tü­kör
 • Bőr kor­mány­ke­rék, fűt­he­tő, au­dio és Blu­e­to­oth ve­zér­lő gom­bok­kal
 • Bőr vál­tó­kar­gomb
 • 7"-os TFT ki­jel­ző
 • Au­to­ma­ta klí­ma
 • In­dí­tás­gát­ló
BIZTONSÁG
 • 3 pon­tos biz­ton­sá­gi övek
 • Di­na­mi­kus me­net­sta­bi­li­zá­tor (DSC)
 • Táb­la­fel­is­me­rő rend­szer (TSR), csak na­vi­gá­ci­ó­val
 • Tem­po­mat
 • Ol­dal és füg­göny­lég­zsá­kok elöl
 • Sáv­tar­tó au­to­ma­ti­ka (LKA)
 • Fá­radt­ság­fi­gye­lő rend­szer (DAA)
 • Holt­tér­fi­gye­lő rend­szer (BSM) hát­só ke­reszt­irá­nyú for­ga­lom fi­gye­lő­vel (RCTA)
 • De­fekt­ja­ví­tó kész­let
 • Vá­ro­si vész­fék asszisz­tens elöl és há­tul (SCBS-F, SCBS-R)
 • Gya­lo­gos­vé­de­lem
 • Elekt­ro­mos ké­zi­fék
 • Emel­ke­dőn el­in­du­lást se­gí­tő rend­szer (HHA)
Revolution Top
A valódi fa panelek és a nappabőr utastér fekete tetőkárpittal, a varrott, krómdíszítésű kormánykerék és a kifejező, 19 hüvelykes világos könnyűfém keréktárcsák egyedülállóvá teszik a Revolution / Revolution top szintet.
 • 19"-os könnyűfém keréktárcsák, 225/55 R19 99V, ezüst színben
 • Fekete bőr
 • 19"-os könnyű­fém ke­rék­tár­csák, 225/55 R19 99V, ezüst szín­ben
 • 360°-os ka­me­ra
 • 7"-os szí­nes ki­jel­ző, HMI ve­zér­lő, Blu­e­to­oth, AM/FM/DAB rá­dió, CD/MP3 le­ját­szás, BOSE hang­rend­szer 10 hang­szó­ró
 • 7"-os TFT ki­jel­ző
 • Ab­lak­tör­lő jég­te­le­ní­tés
 • Au­to­ma­ta klí­ma
 • Au­to­ma­ti­ku­san be­haj­ló kül­ső tük­rök
 • Au­to­ma­ti­ku­san be­haj­ló kül­ső tük­rök
 • Au­to­ma­ti­ku­san sö­té­te­dő bel­ső vissza­pil­lan­tó tü­kör
 • Bőr kor­mány­ke­rék, fűt­he­tő, au­dio és Blu­e­to­oth ve­zér­lő gom­bok­kal
 • Bőr vál­tó­kar­gomb
 • Elekt­ro­mos cso­mag­tér ajtó
 • Eső­ér­zé­ke­lő
 • Fá­radt­ság­fi­gye­lő rend­szer (DAA)
 • Fény­ér­zé­ke­lő
 • Gya­lo­gos­vé­de­lem
 • Holt­tér­fi­gye­lő rend­szer (BSM) hát­só ke­reszt­irá­nyú for­ga­lom fi­gye­lő­vel (RCTA)
 • In­tel­li­gens kulcs nél­kü­li nyi­tá­si rend­szer
 • LED fény­szó­rók au­to­ma­ti­kus ál­lí­tás­sal, mo­só­val, adap­tív funk­ci­ó­val (ALH), LED nap­pa­li fény
 • LED hát­só lám­pa
 • LED köd­fény­szó­rók
 • Par­ko­ló­ra­dar elöl és há­tul
 • Pro­jekt­o­ros HUD
 • Sáv­tar­tó au­to­ma­ti­ka (LKA)
 • Sö­té­tí­tett üveg a "B" osz­lop­tól
 • Táb­la­fel­is­me­rő rend­szer (TSR), csak na­vi­gá­ci­ó­val
 • Vá­ro­si vész­fék asszisz­tens elöl és há­tul (SCBS-F, SCBS-R)
 • Vész­fék asszisz­tens (SBS)
 • Pro­jekt­o­ros HUD
 • 7"-os szí­nes ki­jel­ző, HMI ve­zér­lő, Blu­e­to­oth, AM/FM/DAB rá­dió, CD/MP3 le­ját­szás, BOSE hang­rend­szer 10 hang­szó­ró
 • Par­ko­ló­ra­dar elöl és há­tul
 • 360°-os ka­me­ra
KÜLSŐ
 • Ab­lak­tör­lő jég­te­le­ní­tés
 • Sö­té­tí­tett üveg a "B" osz­lop­tól
 • Au­to­ma­ti­ku­san be­haj­ló kül­ső tük­rök
 • Szín­re fújt tük­rök
 • In­tel­li­gens kulcs nél­kü­li nyi­tá­si rend­szer
 • Eső­ér­zé­ke­lő
 • Ab­lak­tör­lő­be épí­tett szél­vé­dő­mo­só
 • Elekt­ro­mos cso­mag­tér ajtó
 • LED köd­fény­szó­rók
 • LED hát­só lám­pa
 • LED fény­szó­rók au­to­ma­ti­kus ál­lí­tás­sal, mo­só­val, adap­tív funk­ci­ó­val (ALH), LED nap­pa­li fény
 • Au­to­ma­ti­ku­san be­haj­ló kül­ső tük­rök
BELSŐ
 • Mo­tor­in­dí­tó gomb
 • Fény­ér­zé­ke­lő
 • Au­to­ma­ti­ku­san sö­té­te­dő bel­ső vissza­pil­lan­tó tü­kör
 • Bőr kor­mány­ke­rék, fűt­he­tő, au­dio és Blu­e­to­oth ve­zér­lő gom­bok­kal
 • Bőr vál­tó­kar­gomb
 • 7"-os TFT ki­jel­ző
 • Au­to­ma­ta klí­ma
 • In­dí­tás­gát­ló
BIZTONSÁG
 • 3 pon­tos biz­ton­sá­gi övek
 • Adap­tív tem­po­mat tel­jes meg­ál­lás funk­ci­ó­val (MRCC)
 • Di­na­mi­kus me­net­sta­bi­li­zá­tor (DSC)
 • Táb­la­fel­is­me­rő rend­szer (TSR), csak na­vi­gá­ci­ó­val
 • Vész­fék asszisz­tens (SBS)
 • Ol­dal és füg­göny­lég­zsá­kok elöl
 • Sáv­tar­tó au­to­ma­ti­ka (LKA)
 • Fá­radt­ság­fi­gye­lő rend­szer (DAA)
 • Holt­tér­fi­gye­lő rend­szer (BSM) hát­só ke­reszt­irá­nyú for­ga­lom fi­gye­lő­vel (RCTA)
 • De­fekt­ja­ví­tó kész­let
 • Vá­ro­si vész­fék asszisz­tens elöl és há­tul (SCBS-F, SCBS-R)
 • Gya­lo­gos­vé­de­lem
 • Elekt­ro­mos ké­zi­fék
 • Emel­ke­dőn el­in­du­lást se­gí­tő rend­szer (HHA)
Takumi Plus
 • 19"-os könnyűfém keréktárcsa, 225/55 R19 99V, fényes szürke színben
 • 19"-os könnyű­fém ke­rék­tár­csa, 225/55 R19 99V, fé­nyes szür­ke szín­ben
 • 360°-os ka­me­ra
 • 7"-os szí­nes ki­jel­ző, HMI ve­zér­lő, Blu­e­to­oth, AM/FM/DAB rá­dió, CD/MP3 le­ját­szás, BOSE hang­rend­szer 10 hang­szó­ró
 • 7"-os TFT ki­jel­ző
 • Ab­lak­tör­lő jég­te­le­ní­tés
 • Adap­tív tem­po­mat tel­jes meg­ál­lás funk­ci­ó­val (MRCC)
 • Au­to­ma­ta klí­ma
 • Au­to­ma­ti­ku­san be­haj­ló kül­ső tük­rök
 • Au­to­ma­ti­ku­san be­haj­ló kül­ső tük­rök
 • Bőr vál­tó­kar­gomb
 • Elekt­ro­mos cso­mag­tér ajtó
 • Elekt­ro­mos nap­fény­te­tő
 • Eső­ér­zé­ke­lő
 • Fá­radt­ság­fi­gye­lő rend­szer (DAA)
 • Fé­nyes kesz­tyű­tar­tó gomb
 • Fény­ér­zé­ke­lő
 • Gya­lo­gos­vé­de­lem
 • Holt­tér­fi­gye­lő rend­szer (BSM) hát­só ke­reszt­irá­nyú for­ga­lom fi­gye­lő­vel (RCTA)
 • In­tel­li­gens kulcs nél­kü­li nyi­tá­si rend­szer
 • LED fény­szó­rók au­to­ma­ti­kus ál­lí­tás­sal, mo­só­val, adap­tív funk­ci­ó­val (ALH), LED nap­pa­li fény
 • LED hát­só lám­pa
 • LED köd­fény­szó­rók
 • LED vi­lá­gí­tás cso­mag
 • Par­ko­ló­ra­dar elöl és há­tul
 • Pro­jekt­o­ros HUD
 • Sáv­tar­tó au­to­ma­ti­ka (LKA)
 • Sö­té­tí­tett üveg a "B" osz­lop­tól
 • Táb­la­fel­is­me­rő rend­szer (TSR), csak na­vi­gá­ci­ó­val
 • Utas­tér vi­lá­gí­tás
 • Vá­ro­si vész­fék asszisz­tens elöl és há­tul (SCBS-F, SCBS-R)
 • Vész­fék asszisz­tens (SBS)
 • Pro­jekt­o­ros HUD
 • 7"-os szí­nes ki­jel­ző, HMI ve­zér­lő, Blu­e­to­oth, AM/FM/DAB rá­dió, CD/MP3 le­ját­szás, BOSE hang­rend­szer 10 hang­szó­ró
 • Par­ko­ló­ra­dar elöl és há­tul
KÜLSŐ
 • 360°-os ka­me­ra
 • Ab­lak­tör­lő jég­te­le­ní­tés
 • Sö­té­tí­tett üveg a "B" osz­lop­tól
 • Au­to­ma­ti­ku­san be­haj­ló kül­ső tük­rök
 • Elekt­ro­mos nap­fény­te­tő
 • Szín­re fújt tük­rök
 • In­tel­li­gens kulcs nél­kü­li nyi­tá­si rend­szer
 • Eső­ér­zé­ke­lő
 • Ab­lak­tör­lő­be épí­tett szél­vé­dő­mo­só
 • Elekt­ro­mos cso­mag­tér ajtó
 • LED köd­fény­szó­rók
 • LED hát­só lám­pa
 • LED fény­szó­rók au­to­ma­ti­kus ál­lí­tás­sal, mo­só­val, adap­tív funk­ci­ó­val (ALH), LED nap­pa­li fény
 • Au­to­ma­ti­ku­san be­haj­ló kül­ső tük­rök
 • Fé­nyes kesz­tyű­tar­tó gomb
BELSŐ
 • Mo­tor­in­dí­tó gomb
 • Fény­ér­zé­ke­lő
 • Elekt­ro­mos nap­fény­te­tő
 • Bőr vál­tó­kar­gomb
 • 7"-os TFT ki­jel­ző
 • Au­to­ma­ta klí­ma
 • Utas­tér vi­lá­gí­tás
 • In­dí­tás­gát­ló
 • LED vi­lá­gí­tás cso­mag
BIZTONSÁG
 • 3 pon­tos biz­ton­sá­gi övek
 • Adap­tív tem­po­mat tel­jes meg­ál­lás funk­ci­ó­val (MRCC)
 • Di­na­mi­kus me­net­sta­bi­li­zá­tor (DSC)
 • Táb­la­fel­is­me­rő rend­szer (TSR), csak na­vi­gá­ci­ó­val
 • Vész­fék asszisz­tens (SBS)
 • Ol­dal és füg­göny­lég­zsá­kok elöl
 • Sáv­tar­tó au­to­ma­ti­ka (LKA)
 • Fá­radt­ság­fi­gye­lő rend­szer (DAA)
 • Holt­tér­fi­gye­lő rend­szer (BSM) hát­só ke­reszt­irá­nyú for­ga­lom fi­gye­lő­vel (RCTA)
 • De­fekt­ja­ví­tó kész­let
 • Vá­ro­si vész­fék asszisz­tens elöl és há­tul (SCBS-F, SCBS-R)
 • Gya­lo­gos­vé­de­lem
 • Elekt­ro­mos ké­zi­fék
 • Emel­ke­dőn el­in­du­lást se­gí­tő rend­szer (HHA)

SZÍNEKVARIÁCIÓK

BELSŐDESIGN

mazda-cx-5

BOSE®

A vezető- és utasközpontú utastér a nyitottság és egység érzését kelti, és első osztályú kényelmet biztosít minden utas számára. Mindenütt valódi mestermunka. A vezető köré kialakított ergonomikus vezérlés és az új kormánykerék, a tágas, luxuskivitelű belső térben olyan környezetet alakít ki, ahol a nagyszerű kényelem mellett tökéletesen irányítása alatt tarthatja a dolgokat. Az utasok azonnal otthon érzik magukat a hátsó, fűtött üléseken*, amelyek a hosszú utazások során hátradönthetők.  A 10 hangszórós Bose® hangrendszert** és az MZD Connect fejlett információs és szórakoztató rendszert mindenki élvezni fogja.

FELSZERELTSÉGMOTORVÁLASZTÉK

mazda-cx-5

SKYACTIV

Az új Mazda CX-5 vezetésekor olyan gyorsaságot és a reakciókészséget tapasztal, ami ritkaságszámba megy a városi szabadidő autók között. Ez a fejlett SKYACTIV technológiára épülő városi SUV kiváló üzemanyag-fogyasztással és alacsony – akár 132 g/km-es – CO2-kibocsátással rendelkezik. A menetkényelem és az irányíthatóság magasabb szintjének elérése érdekében továbbfejlesztett futóművel és a G-vectoringvezérléssel láttuk el.

TECHNOLÓGIAOKOSTÁRS

mazda-cx-5

MZD CONNECT

Az MZD Connect lehetővé teszi, hogy vezetés közben saját világába merüljön, és így az új Mazda CX-5-tel kialakult egység – a Jinba Ittai – érzése fokozódik. Használja a könnyen elérhető 7"-os színes érintőképernyőt, a hangvezérlőt vagy az intuitív multimédia-vezérlő kezelőgombját a navigációhoz vagy a kommunikációhoz. Csatlakoztassa telefonját, hogy a közösségi média csatornáin jelen legyen, férjen hozzá üzeneteihez, hallgasson online rádióállomásokat vagy DAB rádiót.

RÉSZLETEKBIZTONSÁG

mazda-cx-5

MA­GA­BIZ­TOS IRÁ­NYÍ­TÁS

A legújabb Skyactiv technológiát használó innovatív G-Vectoring Control Plus rendszerünket továbbfejlesztettük, így minden vezetési körülmények között stabilabb, és a kidolgozottabb futómű még simább autózást biztosít. A vezető és az autó közötti Jinba Ittai kapcsolat megnyugtató és kiszámítható irányíthatóságot biztosít, melynek köszönhetően tökéletesen uralhatja a járművet.

GALÉRIAKÉPEKDESIGN

VIDEÓ

ÍRJON NEKÜNK!

CNMA-33071971